DIGI-SPRÁVA

Zápis z jednání

Zápis z jednání zastupitelstva je možné provádět přímo během samotného jednání, což nejen šetří čas, ale také zajišťuje přesnost informací. Kromě toho je možné zápis později doplňovat a upravovat pro další kontrolu a zpřesnění obsahu. Všechny potřebné dokumenty a materiály pro tvorbu zápisu jsou systematicky uloženy na jednom místě, což zajišťuje snadnou dostupnost. Tento efektivní systém výrazně usnadňuje a urychluje proces přípravy zápisu z jednání zastupitelstva, čímž se eliminuje ztráta času spojená s hledáním a procházením různých zdrojů a souborů.

Prostředí pro zápis z jednání

Prostředí pro přípravu zápisu z jednání zastupitelstva je přehledné a optimalizované s ohledem na potřeby starostů. Tato organizace ušetří čas při shromažďování všech nezbytných informací a činností spojených s tvorbou zápisu z jednání zastupitelstva.

Dokumentace bodů z jednání jedním kliknutím

Všechny dokumenty a materiály relevantní pro zápis z jednání zastupitelstva jsou uloženy na jednom centrálním místě a snadno dostupné. Tím pádem není nutné ztrácet čas hledáním a procházením různých zdrojů nebo souborů během přípravy zápisu z jednání zastupitelstva.

Jednoduchá a elegantní prezentace a zápis z jednání

Automatická tvorba atraktivní vizuální prezentace pro konkrétní jednání, a to bez nutnosti manuálního vytváření.

Přehledná evidence a snadné vyhledávání

Evidence usnesení z jednání zastupitelstva umožňuje systematicky a přehledně evidovat výsledky zasedání zastupitelstva, což usnadňuje vyhledávání a získávání informací o předchozích usneseních zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov

Vyhledávání skrze klíčová slova poskytuje rychlý a přesný přístup k zápisům, usnesením a podkladům.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Pro zastupitele a členy rady

Přehled – zápis z jednání

Přehledný seznam jednání je významným nástrojem pro zastupitele, který jim výrazně usnadňuje orientaci v zápisech z jednání a dalších dokumentech spojených s jednotlivými body zápisu z jednání zastupitelstva.

Jednotné místo pro podklady

Umožňuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým dokumentům a informacím spojených s daným jednáním. Tímto způsobem se můžou zastupitelé efektivně připravit na jednání a získat veškeré potřebné informace na jedno kliknutí.

Efektivní vyhledávání podkladů

Možnost vyhledávání podkladů umožňuje zastupitelům rychlé a efektivní vyhledávání konkrétních dokumentů a informací v souvislosti s jednáním.

Přístup odkudkoliv

Dostupnost odkudkoliv umožňuje zastupitelům přístup k systému a podkladům prostřednictvím internetu z libovolného místa a zařízení.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Pro zapisovatele

Možnosti zapisování – Zápis ze zasedání zastupitelstva

Lze zapisovat přímo během jednání zastupitelstva, což šetří čas a zajišťuje přesnost zápisu ze zasedání zastupitelstva. Navíc je možné zápis doplňovat i po jednání pro další kontrolu a upřesnění informací obsažených v zápisech ze zasedání zastupitelstva.

Rychlé navázání na přípravu

Navázání na přípravu zasedání zastupitelstva umožňuje snadné přenesení připravených podkladů a informací do zápisu ze zasedání zastupitelstva, což usnadňuje a zrychluje proces tvorby zápisu jednání.

Flexibilní tvorba zápisu

Možnost nejprve vygenerovat podklady na jednání, ručně zapsat poznámky a následně zápis dokončit, dává zapisovatelům flexibilitu v tvorbě zápisu a přizpůsobení procesu svým preferencím.

Přehledný zápis jednání

Přehledná struktura zápisu zajišťuje snadné čtení a procházení zápisu jednání, což usnadňuje orientaci v obsahu a vyhledávání konkrétních informací.

Automatické číslování bodů a usnesení

Digi-Správa eliminuje potřebu ručně číslovat jednotlivé body a usnesení. Vše je číslováno automaticky.

Zvukové přepisy jednání do textu

Převod zvukových záznamů na text zajišťuje přesný a kompletní přepis jednání. Umožňuje snadné vyhledávání konkrétních pasáží, což zapisovatelům usnadňuje orientaci v průběhu jednání. Díky přepisu do textu mají zapisovatelé k dispozici přehledný a strukturovaný záznam, který je snadno prohledatelný.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Pro tajemníky a asistenty

Přehledná evidence jednání

Přehledná evidence všech jednání umožňuje tajemníkům snadno procházet a vyhledávat informace o předchozích jednáních, čímž zajišťuje efektivní správu a dostupnost veškerých relevantních dat.

Správa bodů jednání

Možnost vytvářet, editovat a spravovat jednotlivé body jednání umožňuje tajemníkům flexibilně připravovat program jednání a aktualizovat ho podle potřeby.

Tvorba důvodových zpráv

Tvorba důvodových zpráv usnadňuje tajemníkům detailní popis a správu podkladů k jednotlivým bodům jednání.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Reference