DIGI-SPRÁVA

Zápis z valné hromady

Zápis z valné hromady může být prováděn přímo během jejího průběhu, což nejen šetří čas, ale také zaručuje přesnost. Tento zápis lze následně upravit a doplnit pro další kontrolu a zlepšení obsahu. Veškeré potřebné dokumenty a materiály pro tvorbu zápisu jsou systematicky uloženy na jednom místě a snadno dostupné. Tento efektivní systém výrazně usnadňuje a urychluje proces tvorby zápisu z valné hromady, což v konečném důsledku šetří čas, který by jinak byl ztracen při hledání a procházení různých zdrojů a souborů.

Prostředí pro zápis z valné hromady

Prostředí pro přípravu zápisu z valné hromady je přehledné a vytvořené s ohledem na potřeby účastníků. Tato organizace ušetří čas při organizaci všech potřebných informací a úkonů spojených s přípravou zápisu z valné hromady.

Dokumentace bodů z jednání jedním kliknutím

Veškeré dokumenty a materiály související se zápisem z valné hromady jsou uloženy na jednom místě a snadno dostupné. Tím se eliminuje potřeba ztrácet čas hledáním a procházením různých zdrojů nebo souborů při přípravě zápisu z valné hromady.

Jednoduchý a elegantní zápis z valné hromady

Automatická tvorba atraktivní vizuální prezentace pro konkrétní jednání, a to bez nutnosti manuálního vytváření.

Přehledná evidence a snadné vyhledávání

Evidence usnesení z jednání zastupitelstva umožňuje systematicky a přehledně evidovat výsledky zasedání zastupitelstva, což usnadňuje vyhledávání a získávání informací o předchozích usneseních zápisu z valné hromady.

Rychlé vyhledávání pomocí klíčových slov

Vyhledávání skrze klíčová slova poskytuje rychlý a přesný přístup k zápisům, usnesením a podkladům.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Pro zastupitele a členy rady

Přehled jednání – zápis z valné hromady

Přehledný seznam jednání je významným nástrojem pro zastupitele, který jim výrazně usnadňuje orientaci v zápisu z valné hromady a dalších dokumentech spojených s jednotlivými body zápisu z valné hromady.

Jednotné místo pro podklady

Umožňuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým dokumentům a informacím spojených s daným jednáním. Tímto způsobem se můžou zastupitelé efektivně připravit na jednání a získat veškeré potřebné informace na jedno kliknutí.

Efektivní vyhledávání podkladů

Možnost vyhledávání podkladů umožňuje zastupitelům rychlé a efektivní vyhledávání konkrétních dokumentů a informací v souvislosti s jednáním.

Přístup odkudkoliv

Dostupnost odkudkoliv umožňuje zastupitelům přístup k systému a podkladům prostřednictvím internetu z libovolného místa a zařízení.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Pro zapisovatele

Možnosti zapisování – Zápis z valné hromady

Lze zapisovat přímo během jednání valné hromady, což šetří čas a zajišťuje přesnost zápisu z valné hromady. Navíc je možné zápis doplňovat i po jednání pro další kontrolu a upřesnění informací obsažených v zápisech z valné hromady.

Rychlé navázání na přípravu

Navázání na přípravu zasedání zastupitelstva umožňuje snadné přenesení připravených podkladů a informací do zápisu ze zasedání zastupitelstva, což usnadňuje a zrychluje proces tvorby zápisu jednání.

Flexibilní tvorba zápisu

Možnost nejprve vygenerovat podklady na jednání, ručně zapsat poznámky a následně zápis dokončit, dává zapisovatelům flexibilitu v tvorbě zápisu a přizpůsobení procesu svým preferencím.

Přehledný zápis jednání

Přehledná struktura zápisu zajišťuje snadné čtení a procházení zápisu jednání, což usnadňuje orientaci v obsahu a vyhledávání konkrétních informací.

Automatické číslování bodů a usnesení

Digi-Správa eliminuje potřebu ručně číslovat jednotlivé body a usnesení. Vše je číslováno automaticky.

Zvukové přepisy jednání do textu

Převod zvukových záznamů na text zajišťuje přesný a kompletní přepis jednání. Umožňuje snadné vyhledávání konkrétních pasáží, což zapisovatelům usnadňuje orientaci v průběhu jednání. Díky přepisu do textu mají zapisovatelé k dispozici přehledný a strukturovaný záznam, který je snadno prohledatelný.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Pro tajemníky a asistenty

Přehledná evidence jednání

Přehledná evidence všech jednání umožňuje tajemníkům snadno procházet a vyhledávat informace o předchozích jednáních, čímž zajišťuje efektivní správu a dostupnost veškerých relevantních dat.

Správa bodů jednání

Možnost vytvářet, editovat a spravovat jednotlivé body jednání umožňuje tajemníkům flexibilně připravovat program jednání a aktualizovat ho podle potřeby.

Tvorba důvodových zpráv

Tvorba důvodových zpráv usnadňuje tajemníkům detailní popis a správu podkladů k jednotlivým bodům jednání.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY

Reference